Fiction/Documentary

La ficció i el documental sempre han estat presents en la nostra trajectòria audiovisual. Hem treballat en peces de televisió, hem desenvolupat projectes documentals propis, en coproducció i hem materialitzat propostes personals d’actors i actrius. Cada projecte que fem és únic.